ภาษาไทย | English
อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง พิเศษ เจียจันทร์พงษ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ มติชน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02007417
เลข ISBN 9789740210139
ปีที่นำเข้า 2018-03-08
จำนวนหน้า 230
รายละเอียด การอ่านตำนานจะเห็นความรู้สึกนึกคิดของคนโบราณในช่วงเวลาหนึ่ง ที่ตำนานเรื่องนั้นได้รับการแต่งหรือคัดลอกบอกเล่าสืบต่อกันมา ผู้อ่านจำเป็นที่จำต้องมีความรู้เกี่ยวกับคติความเชื่อสำคัญๆ โดยเฉพาะที่มีที่มาจากคำสอนบางเรื่องในทางพระพุทธศาสนา เรื่องเหล่านั้นจะเป็นพื้นฐานช่วยให้อ่านเรื่องตำนานข้ามพ้นอุปสรรคไปได้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.235.60.144