ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ค.ศ. 1945 - ปัจจุบันอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สมร นิติทัณฑ์ประภาศ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007603
เลข ISBN 9786165560191
ปีที่นำเข้า 2018-06-05
จำนวนหน้า 433
รายละเอียด ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1865 - 1945 : ยุคหลังสงครามกลางเมือง - สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นตำราที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มตั้งแต่หลังสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติอุตสาหกรรมในปลายศตวรรษที่ 19 อันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการขึ้นสู่ความเป็นมหาอำนาจจนสิ้นสุดสงคราม โลกครั้งที่ 2 ทำให้สหรัฐอเมริกาต้องรับบทบาทการเป็นผู้นำโลกในด้านการปกครองแบบ ประชาธิปไตย ควบคู่ไปกับเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีนับตั้งแต่นั้นมา นอกจากนี้ตำราเล่มนี้ยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับพื้นฐานของอารยธรรมอเมริกัน สมัยใหม่ รวมทั้งการวิเคราะห์ที่มาของการดำเนินการฑูตที่ทำให้สหรัฐอเมริกาจำต้องเข้า สู่สงครามโลกครั้งที่ 2
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.175.107.142