ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศิลปะและวัฒนธรรม -> โคไดสู่การปฏิบัติอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ธวัชชัย นาควงษ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศิลปะและวัฒนธรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007631
เลข ISBN 9745538566
ปีที่นำเข้า 2018-06-12
จำนวนหน้า 336
รายละเอียด การสอนโน้ตสากลในชั้นเรียน ป.1 - ป.6 ตามแนวของโคได (Koda’ly Method) เริ่มตั้งแต่การให้เด็กสะสมเพลง ไปจนถึงการแนะแนว ให้เด็กดึงตัวโน้ตออกจากเพลงที่เขาร้องได้แล้วอย่างแม่นยำ เน้นการสอนโดยให้เด็กเป็นศูนย์กลาง และเด็กเรียนรู้โน้ตได้ด้วยตนเอง เนื้อหาอยู่ในรูปของบันทึกการสอนที่ครูสามารถนำไปใช้ได้จริง เหมาะสำหรับครูดนตรีโดยทั่วไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.85.80.239