ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเรียนรู้สำหรับเด็ก -> เทคนิคฝึกอ่านด้วยมาตราตัวสะกด แม่กมอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง วรรณี ชาญชิต
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ อินทร์ณน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การเรียนรู้สำหรับเด็ก
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007782
เลข ISBN 9786167254760
ปีที่นำเข้า 2019-06-21
จำนวนหน้า 13
รายละเอียด ชุดช่วยเพิ่มความเข้าใจ มาตราตัวสะกด ทั้ง 8 มาตรา (แม่กก- แม่เกอว) ฝึกการสะกดคำ ทำให้อ่านและเขียนได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว – เนื้อหาเป็นการฝึกการประสมคำและฝึกอ่านคำ โดยการนำพยัญชนะในมาตราตัวสะกดนั้น ๆ มาเป็นตัวสะกด โดยผันตามสระเสียงสั้นเสียงยาวไปตามพยัญชนะแต่ละตัวเพื่อให้เกิดคำใหม่ตามมาตรานั้น – มีรูปแบบคำหรือพยางค์ รวมถึงสำนวนต่าง ๆที่มีรูปแบบพยัญชนะตัวสะกดในมาตรานั้น ๆ มาให้ฝึกอ่านและสังเกต เพื่อให้เข้าใจและทราบถึงคำในมาตราตัวสะกดนั้นอย่างถูกต้อง – มีกาพย์ยานี ๑๑ เป็นจุดเริ่มเข้าบทเรียนเพื่อเพิ่มความจำและความเข้าใจในมาตราตัวสะกดได้ดียิ่งขึ้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.230.21