ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Help Me Learn Series -> Loy Krathong Festival วันลอยกระทงอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อารี สัณหฉวี,นันทิกา ถนอมสัตย์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ อินทร์ณน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ Help Me Learn Series
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007789
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2019-06-24
จำนวนหน้า 1
รายละเอียด กิจกรรมในรูปบูรณาการคณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และ อื่น ๆจัดทำขึ้นตามหลักสูตรเด็กปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนำทฤษฎีการเรียนรู้ของสมอง (BBL: Brain Based Learning) มาใช้ ซึ่งเน้นถึงพัฒนาการเด็กวัย 3-5 ปีว่าเป็นวัยที่สนใจ อยากเรียน อยากรู้ ช่างสำรวจ และเด็กวัยนี้จะเรียนรู้ได้ดีจากสัมผัสทั้งห้า คือ มอง ฟัง ชิม ดม จับต้อง และการเคลื่อนไหว
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.235.182.206