ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Help Me Learn Series -> The Lion and the Mouse สิงโตกับหนู (Volume 2 Book 4)
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อารี สัณหฉวี,นันทิกา ถนอมสัตย์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ อินทร์ณน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ Help Me Learn Series
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007792
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2019-06-25
จำนวนหน้า 1
รายละเอียด กิจกรรมในรูปบูรณาการคณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และ อื่น ๆจัดทำขึ้นตามหลักสูตรเด็กปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนำทฤษฎีการเรียนรู้ของสมอง (BBL: Brain Based Learning) มาใช้ ซึ่งเน้นถึงพัฒนาการเด็กวัย 3-5 ปีว่าเป็นวัยที่สนใจ อยากเรียน อยากรู้ ช่างสำรวจ และเด็กวัยนี้จะเรียนรู้ได้ดีจากสัมผัสทั้งห้า คือ มอง ฟัง ชิม ดม จับต้อง และการเคลื่อนไหว
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.175.191.46