ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเรียนรู้สำหรับเด็ก -> 30 Characters Education คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เด็กไทย เด็กอาเซียน
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ประภาพรรณ เส็งวงศ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ อินทร์ณน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การเรียนรู้สำหรับเด็ก
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007836
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2019-09-16
จำนวนหน้า 59
รายละเอียด เป็นหนังสือสองภาษา ไทย-อังกฤษ เนื้อหาเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 30 หัวข้อ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ดี ที่เยาวชนพึงมี และสามารถใช้บูรณาการทั้ง 10 ประเทศในอาเซียนรวมประเทศไทย พร้อมภาพประกอบแต่ละหัวข้อของแต่ละคุณลักษณ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.222.189.51