ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อ.ศิริพร ขอพรกลาง
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02007965
เลข ISBN 9789743893315
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 264
รายละเอียด เื้อหาของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยวิวัฒนาการของคุณภาพและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคุณภาพ การจัดการระบบคุณภาพ การตรวจติดตามการบริหารงานคุณภาพ การขอรับรองระบบคุณภาพ ISO9000:2000 และการเพิ่มผลผลิต
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.127.73