ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> ซ่อมคอมฯ ด้วยตนเอง
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อ.สุริยัน ศรีสวัสดิ์กุล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02007970
เลข ISBN 9786162130069
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 184
รายละเอียด เทคนิคการเรียนรู้และสร้างทักษะเกี่ยวกับงานช่างหลากหลายสาขา ใช้เป็นคู่มือการเรียนการสอนของนักศึกษาช่าง อาจารย์ผู้สอน รวมทั้งผู้ที่สนใจในงานช่างทุกระดับ สามารถนำไปศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง และนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

100.28.132.102