ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ -> เทคนิคดิจิตอล (ภาคทฤษฎี)
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อ.อนันท์ คัมภิรานนท์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02008033
เลข ISBN 9789743895883
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 361
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้ เนื้อหามุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิคดิจิตอล เพื่อใช้ประกอบการเรียน การสอนทั้งในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.94.177