ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ภาษาศาสตร์ -> Get! Vocabอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ทีมจามจุรี Team Chamachuri
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ภาษาศาสตร์
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02008114
เลข ISBN 9786162134548
ปีที่นำเข้า 2020-04-27
จำนวนหน้า 319
รายละเอียด 3 วิธีง่าย ๆ ใน 1 สัปดาห์ แบ่งเนื้อหาเป็น 3 บท บทที่1 เทคนิคการเดาคำศัพท์ บทที่2 รายละเอียดของคำศัพท์ที่มักใช้ผิด บทที่3 รวบรวมคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในการสอบ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.207.90