ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> เล่าเรื่องเมืองไทย พระราชวังดุสิตอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กฤชกร เพชรนอก
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02008186
เลข ISBN 9786162135439
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 50
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้ได้นำเรื่องราวอันหลากหลายมุมเกี่ยวกับ "พระราชวังดุสิต" พระราชวังของรัชกาลที่ 5 ทั้งประวัติความเป็นมา พระที่นั่ง พระตำหนัก และตำหนักสำคัญต่าง ๆ เพื่อให้เด็ก ๆ และเยาวชนได้เรียนรู้ ซึมซับศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม และช่างศิลป์ไทย ซึ่งสืบทอดต่อเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.201.92.114