ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สุภฤกษ์ บุญกอง
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02008187
เลข ISBN 9786162137501
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 57
รายละเอียด เรื่องราวของวีรกษัตริย์จอมนักรบ ผู้กอบกู้เอกราชหลังเสียกรุงฯให้แก่พม่าครั้งที่ 2 ต่อมาพระองค์ได้สถาปนากรุงธนบุรี ปราบดาภิเษกเป็น “สมเด็จพระเจ้าตากสิน” รวบรวมแผ่นดินไทยจนเป็นปึกแผ่นมั่นคง บ้านเมืองกลับสู่ความร่มเย็นอีกครั้ง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.227.240.72