ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> พันท้ายนรสิงห์อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สุภฤกษ์ บุญกอง
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02008189
เลข ISBN 9786162137457
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 57
รายละเอียด นายท้ายเรือผู้ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในหน้าที่ และจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ แม้ได้รับอภัยโทษ แต่ก็ยังยืนหยัดในสัตย์วาจา พลีชีพเพื่อรักษาไว้ซึ่งกฎมณเฑียรบาล
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.170.82.159