ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศาสนาและปรัชญา -> พระราชากับผลไม้เปลี่ยนเมือง ราโชวาทชาดก ชุดหลวงตาเล่าชาดกอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง วิรัตนาภรณ์ เพชรนอก
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศาสนาและปรัชญา
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02008232
เลข ISBN 9786162135613
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 42
รายละเอียด พบกับ 1 ในนิทานชาดก 500 ชาติ ปลูกฝังคุณธรรมและความดีงามแก่เด็กและเยาวชน เพื่อเติบใหญ่จะได้เป็นคนดีมีศีลธรรม ปฏิบัติตามหน้าที่ตามวัยของตนเอง นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ "ธรรมะของผู้นำ" พระราชาผู้ยิ่งใหญ่ปลอมองค์ เสด็จไปทั้งในเมืองนอกเมือง และในป่าหิมพานต์ เพื่อทราบว่าพระองค์เป็นพระราชาเช่นไร? ติดตามพร้อมกันได้แล้ว
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.170.82.159