ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศาสนาและปรัชญา -> ธรรมะก่อนนอนทศชาติ ชาติที่ ๘ นารทพรหมชาดก พระนารท บำเพ็ญอุเบกขาบารมี(การปล่อยวาง)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ฝ่ายวิชาการสกายบุ๊กส์ (สุภฤกษ์ บุญกอง)
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศาสนาและปรัชญา
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02008241
เลข ISBN 9786162131417
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 8241
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้จะพาคุณผู้อ่านเพลิดเพลินไปกับนิทานชาดกซึ่งเป็นตอนที่พระพุทธเจ้าเสวยชาติเป็น "พระนารทพรหม" ซึ่งทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมีขั้นสูงสุด คือใช้ปัญญาที่ลึกซึ้ง กลับพระทัยพระเจ้าอังคติราชให้มีความเห็นถูก เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆ เนื้อเรื่องสอดแทรกคติธรรม
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.205.26.39