ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศาสนาและปรัชญา -> พระมหากัสสปะ(ผู้เป็นเลิศด้านธุดงค์) : ธรรมะก่อนนอนพระอรหันต์อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ฝ่ายวิชาการสกายบุ๊กส์ (สุภฤกษ์ บุญกอง)
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศาสนาและปรัชญา
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02008248
เลข ISBN 9786162133602
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 58
รายละเอียด พระมหากัสสปะพระมหากัสสปะ ผู้เป็นเอตทัคคะด้านธุดงค์ เป็นผู้ริเริ่มรวบรวมพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นหมวดหมู่ และเป็นประธานในการทำปฐมสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 1 จนสำเร็จ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.170.82.159