ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศาสนาและปรัชญา -> พระอุรุเวลกัสสปะ(ผู้เป็นเลิศด้านมีบริวารมาก) : ธรรมะก่อนนอนพระอรหันต์อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กองบรรณาธิการ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศาสนาและปรัชญา
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02008249
เลข ISBN 9786162135385
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 58
รายละเอียด พระอุรุวลกัสสปะ เป็นเอตทัคคะด้านมีบริวารมาก ช่วยแบ่งเบาภาระของพระพุทธองค์ในการเผยแผ่พระศาสนา โน้มนำให้พระเจ้าพิมพิสารและชาวกรุงราชคฤห์เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.170.82.159