ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> สังคมศาสตร์ -> การละเล่นพื้นบ้านอาเซียน (ชุดประชาคมอาเซียน) ฉบับการ์ตูนอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ฝ่ายวิชาการสกายบุ๊กส์ (กฤชกร เพชรนอก)
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ สังคมศาสตร์
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02008299
เลข ISBN 9786162135057
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 78
รายละเอียด รวมการละเล่นพื้นบ้านของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ อาทิ ไทย มาเลเซีย ฟิลปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไรดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว เมียนมาร์/พม่า เเละกัมพูชา ล้วนมีความสำคัญเเละจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้จักเเละเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้วัฒนธรรม เชื้อชาติ เเละวิถีชีวิต ที่สื่อผ่านการละเล่นพื้นบ้านของเเต่ละประเทศ ประชาชนชาวอาเซียนทุกนต้อง รู้จัก...เรียนรู้ การละเล่นพื้นบ้านอาเซียน ให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมอันหลากหลายของประเทศในอาเซียน เพื่อก้าวสู่ความเป็น "ประชาคมอาเซียน" อย่างเเท้จริง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.94.177