ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> สังคมศาสตร์ -> หน้าที่พลเมือง หน้าที่ของฅนไทยอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ฝ่ายวิชาการสกายบุ๊กส์ (กฤชกร เพชรนอก)
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ สังคมศาสตร์
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02008302
เลข ISBN 9786162135637
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 82
รายละเอียด หนังสือ "หน้าที่พลเมือง หน้าที่ของคนไทย" มีเนื้อหาครอบคลุมค่านิยมหลัก 12 ประการ เพื่อสร้างคนไทยให้เข้มแข็งนำไปสู่การสร้างประเทศอย่างเข้มแข็ง ถ่ายทอดเนื้อหาอย่างเข้าใจง่าย ภาพประกอบน่ารัก ช่วยให้เด็ก เยาวชน และคนไทยทุกคนได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองดีของประเทศ และร่วมกันยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.230.143.213