ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> สังคมศาสตร์ -> ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ฝ่ายวิชาการสกายบุ๊กส์ (กฤชกร เพชรนอก)
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ สังคมศาสตร์
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02008303
เลข ISBN 9786162135736
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 82
รายละเอียด ค่านิยมหลัก 12 ประการ" เล่มนี้ ได้มุ่งปลูกฝังให้คนไทยทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของการปฏิบัติตนที่ดีงาม รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย มีความเข้าใจเเละเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข อันจะนำมาซึ่งความสงบสุขเเละความเจริญก้าวหน้าของชาติ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.206.194.21