ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> Digital Playbook พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง จารุวรรณ เริงรื่น
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02008441
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2020-01-15
จำนวนหน้า 1
รายละเอียด พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เล่าเรื่องราวพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติให้รุ่งเรือง มหาชนทั้งปวงจึงเทิดพระเกียรติคุณพระองค์เป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.206.92.240