ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> Digital Playbook พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กฤชกร เพชรนอก
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02008443
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2020-01-15
จำนวนหน้า 1
รายละเอียด สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”พระมหากษัตริย์ผู้ทรงนำประเทศสู่ความเป็นสากลทรงมุ่งพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกับนานาประเทศ และทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านอักษรศาสตร์ ได้ทรงสร้างสรรค์มรดกทางวรรณกรรมไว้ให้ปวงชนชาวไทยได้ชื่นชมและสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.207.160.97