ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> Digital Playbook พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กฤชกร เพชรนอก
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02008446
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2020-01-15
จำนวนหน้า 1
รายละเอียด พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง ซึ่งปวงชนชาวไทยทั้งแผ่นดินผู้อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารจักเทิดทูนเกียรติคุณ และน้อมกายน้อมใจขอรับใช้เบื้องพระยุคลบาทตราบนานเท่านาน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.206.92.240