ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> Recruitment & selection metter : สารพันเรื่องสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008624
เลข ISBN 9766163021083
ปีที่นำเข้า 2020-09-01
จำนวนหน้า 195
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้ได้นำบางส่วนของเนื้อหาในผลงานเขียนสองเล่มในชื่อคัมภีร์สร้างคนเก่งด้วยHRมืออาชีพเล่ม1และ2 มาผนวกไว้กับงานเขียนส่วนใหญ่ที่เป็นเรื่องใหม่โดยคงลักษณะของงานเขียนที่ไม่เน้นวิชาการ โดยยังคงคุณค่าของข้อเขียนที่มุ่งให้แง่คิดสะท้อนมุมมองและนำเสนอแนวปฏิบัติจากประสบการณ์จริงของผู้เขียน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.24.215