ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> การวางแผนภาษีในธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008631
เลข ISBN 9766163020949
ปีที่นำเข้า 2020-09-08
จำนวนหน้า 216
รายละเอียด การวางแผนภาษีในธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร มตรา49ทวิ ผลกระทบของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีต่อผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ภาระภาษีที่เกี่ยวกับการได้รับมรดกและการขายอสังหาริมทรัพย์ การวางแผนภาษีอากร
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.24.215