ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> ปัญหาข้อกฎหมายภาษีอากรอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008632
เลข ISBN 9786163021649
ปีที่นำเข้า 2020-09-08
จำนวนหน้า 460
รายละเอียด ในการพิมพ์ครั้งนี้ผู้เขียนได้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้หนังสือเล่มนี้มีความทันสมัย สามารถใช้ในการศึกษาและปฏิบัติงานได้ตามความเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ การบริหารและการบัญชี
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.24.215