ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> ภาระภาษีและการวางแผนภาษีดิจิตอลอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008633
เลข ISBN 9786163021595
ปีที่นำเข้า 2020-09-08
จำนวนหน้า 204
รายละเอียด เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ได้เข้ามาครอบคลุมชีวิตของทุกคนในสังคมมากขึ้น มีการนําเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสาร การบริหาร การปฏิบัติงาน และการทํางานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนาการทํางานหรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลจึงเป็นธุรกิจที่มีการขยายตัวมาก ผลที่ตามมาคือ ภาระภาษี หากผู้ประกอบธุรกิจประเภทนี้ไม่ใส่ใจในภาระภาษี จะเป็นเหตุให้เสียภาษีไม่ถูกต้อง เสียน้อยกว่าที่ควรเสีย เสียมากกว่าที่ควรเสีย... หนังสือเล่มนี้ช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความรู้ความเข้าใจในภาระภาษีของธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง และช่วยวางแผนภาษี (Tax Planning) ให้องค์กรประหยัดภาษีได้มากยิ่งขึ้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.24.215