ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> จิตวิทยา -> จิตสำนึกคุณภาพ สร้างได้ใน 120 วันอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ จิตวิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008636
เลข ISBN 9766163021151
ปีที่นำเข้า 2020-09-10
จำนวนหน้า 168
รายละเอียด ISO9001 Version 2015 ได้เน้นให้องค์การพัฒนาให้มีจิตสำนึกคุณภาพและเน้นการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใoกระบวนการผลิต ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันปัญหา ชิ้นงานชำรุดเสียหาย (Defect)การแก้ไขงาน (Rework) หรือคัดทิ้ง (Reject) เครื่องจักรชำรุด (Machine Breakdown) การส่งงานไม่ตรงเวลา (Delay)กค้าส่งสินค้าคืนหรือร้องเรียน (Customer Return or Complain) และการไม่บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้การสร้างให้พนักงานทุกคนในหน่วยงานมีจิตสำนึกคุณภาพ จึงถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญลำดับต้นขององค์การ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.24.215