ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> สุดยอดการบริหารคนสไตส์สามก๊ก
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 5.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008646
เลข ISBN 9786163021236
ปีที่นำเข้า 2020-09-22
จำนวนหน้า 132
รายละเอียด ความสําเร็จในการทําางานล้วนมีหลักใหญ่ใจความมาจากการบริหารคน เพราะคนคือพื้นฐานสําคัญของทุกอย่างในองค์กร หากบริหารคนไม่ได้ ความสําเร็จย่อมยากที่จะเกิด ผู้นําที่เก่งจึงไม่ใช่คนที่มีความสามารถในทุกด้านหรือรู้ทุกเรื่อง หากแต่ต้องเป็นผู้มีความสามารถในการ “อ่านคน บอกคนได้ ใช้คนเป็น ถนอมน้ําใจคน” ซึ่งเป็นแนวทางในการบริหารคนแบบตะวันออก กรอบการบริหารคนด้วยกลยุทธ์สามก๊กคือ เครื่องมือหนึ่งที่จะทําาให้คุณเข้าใจบุคลากรในองค์กร โดยจําแนกตามลักษณะของผู้นําที่ประสบความสําเร็จทั้ง 5 คน คือ ซุนเซ็ก เล่าปี่ โจโฉ ซุนกวน และขงเบ้ง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.24.215