ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กฎหมาย -> กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้าง
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กฎหมาย
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008649
เลข ISBN 9766163021014
ปีที่นำเข้า 2020-09-22
จำนวนหน้า 356
รายละเอียด หนังสืิอกฎหมายแรงการเกี่ยวกับการเลิกจ้างเล่มนี้จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานในเรื่องการสิ้นสุดสัญญาจ้า อันเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้า และบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเกิดความยุติธรรมในสังคมอุตสาหกรรมโดยส่วนรวม
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.206.92.240