ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กฎหมาย -> ว่าด้วยการสืบพยาน คู่มือที่ขาดไม่ได้สำหรับทนายความอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ไพศาล พืชมงคล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กฎหมาย
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008658
เลข ISBN 9786163021144
ปีที่นำเข้า 2020-09-25
จำนวนหน้า 200
รายละเอียด หนังสือว่าด้วยการสืบพยานเล่มนี้ จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่ 6 หลังจากที่ได้จัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2523 นับถึงเวลาบัดนี้ก็เป็นเวลาถึง 36 ปีแล้ว บรรดากฎหมายและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการพิจารณาความทั้งส่วนแพ่ง ส่วนอาญา และอื่นๆ ก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอันมาก ดังนั้น บรรดาแนวปฏิบัติและแนวการคิดอ่านวางแผนทั้งหลายในหนังสือเล่มนี้จึงอาจไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นครั้งเรื่องแรก หนังสือเล่มนี้เขียนและตีพิมพ์ครั้งแรกตามหลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติในห้วงเวลานั้น แต่ทว่าหลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติในห้วงเวลานั้นเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับวิชาชีพทนายความ และการใช้วิชาของทนายความ รวมทั้งนักกฎหมายทั่วไปด้วย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.127.73