ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ไม่สังกัดหมวด -> แปลเอกสารราชการเพื่อใช้งานอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง วิษณุ พีรานนท์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ไม่สังกัดหมวด
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008675
เลข ISBN 9786163616494
ปีที่นำเข้า 2020-09-28
จำนวนหน้า 329
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้ มีข้อมูลที่เสริมกรอบงานด้านการทะเบียนของกระทรวงมหาดไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงเหมาะสมที่เจ้าพนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เจ้าพนักงานอำเภอ อบต. และ อบจ. ควรมีไว้ใช้ในราชการ เพื่อช่วยแก้ไขบัญหาการแปลเอกสารของประชาชนที่มีความจำเป็นต้องแปลเอกสารราชการไทยเป็นภาษาอังกฤษ และนำไปใช้ในต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยพัฒนากรอบการบริการประชาชนของกระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยว ข้อง ให้ได้รับความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.209.138