ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> จิตวิทยา -> งาน...ช่วงเวลาแห่งความสุขอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สมพงศ์ สิงหา
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ จิตวิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008706
เลข ISBN 9786163023045
ปีที่นำเข้า 2020-10-14
จำนวนหน้า 132
รายละเอียด งาน...ช่วงเวลาแห่งความสุข เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมทฤษฎีและพฤติกรรมในงานที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ (Do & Don't) โดยถ่ายทอดผ่านประสบการณ์ตรงของผู้เขียนและการเรียนรู้จดจำจากผู้คนรอบข้าง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด "การเรียนรู้แบบมุ่งสู่การกระทำ" คือเน้นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริงจนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงาน อันจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จของชีวิต
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

52.23.219.12