ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กฎหมาย -> ประมวลรัษฎากร ปี 2563อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ธรรมนิติเพรส
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กฎหมาย
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008719
เลข ISBN 9786168163078
ปีที่นำเข้า 2020-10-22
จำนวนหน้า 1410
รายละเอียด ประมวลรัษฎากร ปี 2563 เป็นหนังสือคู่มือแนวทางปฏิบัติตามกฏหมาย นำเสนอภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ที่มีผลบังคับในปีภาษีใหม่ พ.ศ.2563 วิธีการที่เกี่ยวกับภาษีอากรประเมิน ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.127.73