ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> 101 ประเด็นภาษี ที่นักบัญชีควรรู้อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ชุมพร เสนไสย
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008752
เลข ISBN 9786163022042
ปีที่นำเข้า 2020-11-02
จำนวนหน้า 138
รายละเอียด ประเด็นปัญหาทางภาษีอากร ที่นักบัญชีมักพบเจอระหว่างการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นปัญหากับผู้ร่วมงาน หรือปัญหาที่เกิดระหว่างคู่ค้าที่จะต้อง มาตกลงหรือมาทำธุรกิจด้วยกัน อาทิเช่น การหักภาษี ณ ที่จ่าย การออกใบกำกับภาษี การยกเลิกใบกำกับภาษี หรือ เรื่องการจ่ายเงินที่ จะลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ จะช่วยคุณคิดวิเคราะห์ นำไปสู่คำตอบที่นำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมั่นใจ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.204.174.110