ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> SIGN BOARD คู่มือภาษีป้ายอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008760
เลข ISBN 9786163021922
ปีที่นำเข้า 2020-11-02
จำนวนหน้า 388
รายละเอียด เพื่อความเข้าใจในการตีความเกี่ยวกับเรื่องจัดเก็บภาษีป้ายอย่างถูกต้องโดยรวบรวมกฎระเบียบและข้อหารือ อัตราการจัดเก็บภาษีแต่ละประเภทอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบกิจการร้านค้า พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีป้ายและประชาชนที่สนใจทั่วไป เนื้อหาตามร่างกฎกระทรวง ที่ให้ปรับอัตราภาษีป้ายขึ้น ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 66
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.170.82.159