ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กฎหมาย -> ปัญหาภาษีสรรพากรอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ธรรมนิติเพรส
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กฎหมาย
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008761
เลข ISBN 9786167126234
ปีที่นำเข้า 2020-11-02
จำนวนหน้า 186
รายละเอียด ในการเสียภาษีของผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดาหลายคนทราบว่ากฎหมายให้สิทธิหลายอย่างเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าในอดีต แต่ในรายละเอียดของกฎหมายหรือวิธีการปฏิบัติอาจมีความยุ่งยาก หรือข้อกำหนดต่างๆที่สร้างความสับสน และเมื่อได้ยื่นแบบเสียภาษีไปแล้วหลายคนถูกสรรพากร แจ้งให้ไปเสียภาษีเพิ่มเติม ดังนั้น การได้รับคำตอบจากกรมสรรพากรจึงเป็นเหมือนแนวทางปฏิบัติให้สามารถทราบวิธีการที่ถูกต้อง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.239.154.240