ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กฎหมาย -> Highlight of Revenue Tax Ruling 1อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ธรรมนิติเพรส
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กฎหมาย
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008762
เลข ISBN 9786169108856
ปีที่นำเข้า 2020-11-03
จำนวนหน้า 472
รายละเอียด ประมวลรักษฎากร เป็นการรวบรวมกฎหมายที่สรรพากรประกาศใช้ทั้งบทบัญญัติของกฎหมายภาษีอากร พระราชกฤษฏีกา คำสั่งกรมสรรพากร ประกาศและระเบียบต่างๆของ กรมสรรพากร การอ่านและทำความเข้าใจเป็นเรื่องยาก ด้วยเป็นภาษากฎหมาย ประกอบกันในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเมื่อเกิดปัญหา อาจจะหาคำตอบได้ยากจากการอ่านประมวลรัษฎากรที่มิได้บอกวิธีการปฏิบัติไว้ทุกกรณีจากปัญหาดังกล่าว ทางคณะผู้จัดทำจึงได้รวบรวม "ข้อหารือกรมสรรพากร" ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจริง พร้อมแนวทางแก้ไข รวมถึงแนวปฏิบัติที่ตอบโดยกรมสรรพากร สำหรับใช้ประกอบการทำงาน พร้อมทั้งอ้างอิงบทบัญญัติกฏหมายที่จะทำให้นักบัญชีทำงานและอ่านกฎหมายภาษีได้ง่ายขึ้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.224.102