ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> IT'S OK รหัสลับพัฒนาบุคลากร กลุ่ม : Successor
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง พรเทพ ฉันทนาวี
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008771
เลข ISBN 9786163022073
ปีที่นำเข้า 2020-12-07
จำนวนหน้า 82
รายละเอียด IT’S OK เป็นรหัสลับใน หนังสือชุดการพัฒนาบุคลากร (Human Development Series) กลุ่มคน 5 ประเภท ที่องค์กร ต้องสนใจ มาร่วมไขรหัสลับเพื่อ จุดประกาย และ แจ้งเตือน นักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้คุณสามารถดึงศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะของคนในองค์กรด้วยการฝึกอบรมและพัฒนา เล่มนี้จะกล่าวถึงกลุ่ม Successor พนักงานผู้สืบทอดตําแหน่ง หมายถึง บุคคลที่ทํางานมานานและได้เรียนรู้ครบทุกด้าน เป็นกลุ่มที่พร้อมในการที่จะสืบทอดกิจการ ประกอบด้วย 7 หัวข้อ คือ Self-Motivation (การจูงใจด้วยตนเอง) Unlock the Others Potential (การปลดปล่อยศักยภาพผู้อื่น) Cross Functional Management (การบริหารข้ามสายงาน) Crucial Conversation (การสื่อสารเรื่องสําคัญ) Entrepreneurship (ความเป็นผู้ประกอบการ) และ Strategic Thinking (การคิดเชิงกลยุทธ์)
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

ความเห็นจากผู้อ่าน
หัวข้อ:
ชื่อสมาชิก วีรภา เอกพลากร วันที่ 2022-03-10 22:59:35
 
ตรงประเด็น กะทัดรัด
 
34.204.174.110