ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กฎหมาย -> ว่าด้วยการสืบพยาน คู่มือที่ขาดไม่ได้สำหรับทนายความ (พิมพ์ครั้งที่ 7)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ไพศาล พืชมงคล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กฎหมาย
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008798
เลข ISBN 9786163022103
ปีที่นำเข้า 2021-03-17
จำนวนหน้า 204
รายละเอียด การสืบพยาน ซึ่งเป็นกระบวนการนำข้อเท็จจริงเข้าสู่ศาลเพื่อพิสูจน์ข้ออ้างหรือข้อเถียงตามภาระพิสูจน์ที่กฏหมายบัญญัติไว้ และตามหน้าที่นำสืบที่ศาลกำหนดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการนำพยานเข้าสู่ศาล การทำให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ น่าเชื่อถือและรับฟังได้ ไม่ติดขัดหรือต้องห้ามด้วยการนำสืบพยานหรือด้วยการรับฟังพยานหลักฐานตามที่กฏหมายกำหนด ซึ่งในกระบวนการนี้มีทั้งการนำสืบพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานผู้เชี่ยวชาญ การส่งประเด็น และการเผชิญสืบ ซึ่งรวมความไปถึงการพิสูจน์ต่อพยานด้วย เป็นกระบวนการที่จะชี้ขาดถึงข้ออ้างและข้อเถียงของคู่ความว่าควรแก่การรับฟังหรือไม่ อย่างไร เป็นกระบวนการที่แสดงบทบาทและฐานะต่อการแพ้ชนะในปัญหาข้อเท็จจริงของคดี ซึ่งหนังสือว่าด้วยการสืบพยานเล่มนี้แหละที่เขียนขึ้นด้วยความมุ่งหมายที่จะอำนวยประโยชน์ให้แก่การทำงานในกระบวนการดังกล่าวนี้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.207.160.97