ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> แนวคิดร่วมสมัยทางการจัดการสาธารณะ : การวิเคราะห์ ชิงเปรียบเทียบ และ การประยุกต์ใช้ : ความเรียงว่าด้วยเรื่อง NPM, NPG, NPSอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ไชยนันท์ ปัญญาศิริ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008832
เลข ISBN 9786165773591
ปีที่นำเข้า 2021-07-14
จำนวนหน้า 384
รายละเอียด จากการที่ความก้าวหน้าในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ยังเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อน และพัฒนาประเทศไทย ผู้ที่มีความสนใจสามารถใช้ข้อมูลจากหนังสือเล่มนี้ในการแสวงหาคำตอบของการพัฒนาระบบการจัดการสาธารณะของประเทศไทย ในกระแสโลกยุคปัจจุบัน และ สามารถนำแนวคิด ทฤษฎี ที่ได้รวบรวม วิเคราะห์สังเคราะห์ไว้ไปใช้ในการอ้างอิงและกำหนดกรอบแนวคิตในงานวิจัยและผลงานวิชาการในประเด็นการจัดการสาชารณะและการอภิบาล (Public Management and Governance)
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.11.178