ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> 101 กระบวนการตรวจสอบบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงษ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008867
เลข ISBN 9786163022196
ปีที่นำเข้า 2021-10-08
จำนวนหน้า 135
รายละเอียด การปฏิบัติงานสอบบัญชี เป็นข้อกําหนดตามกฎหมายที่กําหนดให้ปฏิบัติ ซึ่งงานสอบบัญชีมีกระบวนการขั้นตอนตามหลักการทางวิชาชีพ จะต้องมีข้อมูลหลักฐานที่พร้อมให้ตรวจสอบ งบการเงินตามเกณฑ์ มาตรฐานการรายงานทางการเงินวิเคราะห์รายการค้า มีเหตุการณ์ เอกสารประกอบต้องมีการอนุมัติเกี่ยวข้องกับกิจการ จึงจะบันทึกรายการบัญชี โดยผ่านการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ใช้บันทึกบัญชีตามวิธีการตรวจสอบที่กําหนดให้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่ารายการที่ปรากฏในงบการเงินถูกต้องสะดวกและใช้เวลาน้อยในการทํางาน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.223.251