ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กฎหมาย -> กฎหมายแรงงาน 2564อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ธรรมนิติเพรส
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กฎหมาย
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008882
เลข ISBN 9786163022189
ปีที่นำเข้า 2021-12-15
จำนวนหน้า 434
รายละเอียด ในปัจจุบันได้มีการใช้กฎหมายแรงงานแพร่หลายมากขึ้นทุกวงการ อาทิ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ เช่น กระทรวงแรงงาน พนักงานอัยการ ผู้พิพากษา ทนายความ นักธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นายจ้าง ลูกจ้าง และบุคคลทั่วไป ตลอดจนใช้เป็นคู่มือการเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์ และนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน ดังนั้น สำนักพิมพ์ธรรมนิติ ในฐานะผู้รวบรวมและจัดพิมพ์กฎหมายแรงงาน 2564 จึงได้ให้ความสำคัญในการจัดทำกฎหมายแรงงาน 2564 ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ในส่วนของตัวบท กฎหมายที่จำเป็นต่อการใช้งาน รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงาน Update ณ มิถุนายน ปี พ.ศ.2564กฎหมายในเล่มประกอบไปด้วย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติประกันสังคม พระราชบัญญัติเงินทดแทน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.118.80