ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร -> คู่มือ อาหารสำหรับผู้มีภาวะกลืนลำบากผู้แต่ง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
สำนักพิมพ์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000489
เลข ISBN 0000
ปีที่นำเข้า 2020-06-18
จำนวนหน้า 76
รายละเอียด ภาวะกลืนลำบาก เป็นความผิดปกติที่พบได้บ่อยในกลุ่มบุคคลที่มีพยาธิสภาพ ที่สมอง เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบ หลายด้าน เช่น ภาวะทุพโภชนาการ ภาวะปอดอักเสบติดเชื้อ รวมทั้งเป็นอุปสรรค ต่อความก้าวหน้าในการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตลอดจนทำให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตลดลง บางรายอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ดังนั้น การบำบัดฟื้นฟูด้านการกลืนอย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.221.70.232