ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> ครบเครื่องเรื่องบริหารธุรกิจขนาดย่อม (แนวปฏิบัติและกรณีศึกษา)
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง วิชัย โถสุวรรณจินดา
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001001
เลข ISBN 974956913X
ปีที่นำเข้า 2020-09-14
จำนวนหน้า 218
รายละเอียด  เหมาะสำหรับศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดย่อมรายใหม่ หรือเพื่อพัฒนาธุรกิจขนาดย่อมให้เติบโตและก้าวหน้า เป็นคู่มือที่มีครบทุกเรื่องที่ผู้สนใจและผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อมทุกคนควรรู้ เพื่อเป็นหลักประกันของความสำเร็จเรียบเรียงจากประสบการณ์การเป็นผู้บรรยายในหลักสูตร การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กล่าวถึง เคล็ดลับของความสำเร็จและความล้มเหลวของธุรกิจขนาดย่อม  ช่องทางในการทำธุรกิจขนาดย่อม  รูปแบบของธุรกิจขนาดย่อม  การเริ่มประกอบธุรกิจขนาดย่อม  การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง  การบัญชี  การจัดการเงินทุน  การบริหารทรัพยากรมนุษย์  การจัดซื้อ  การควบคุมสินค้าคงเหลือ  การบริหารการตลาด  กลยุทธ์การโฆษณาและส่งเสริมการขาย  จนถึงเรื่องภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนาดย่อม  โดยมีกรณีศึกษาประกอบทุกเรื่อง......
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.94.177