ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> การจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ด้วยโปรแกรม ArcView 3.2a – 3.3



อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง ผศ.อุทัย สุขสิงห์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001027
เลข ISBN 9744430729
ปีที่นำเข้า 2006-06-20
จำนวนหน้า 362
รายละเอียด  เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วยหลักการและพื้นฐานของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS : Geographaic Information System) ส่วนประกอบและการใช้งานส่วนต่างๆ ของโปรแกรม ArcView 3.2a - 3.3 การสร้างแผนที่ระบบดิจิทัลเบื้องต้น (Views) การสร้างตารางฐานข้อมูล (Tables) ของแผนที่ระบบดิจิทัล ความสัมพันธ์ระหว่างแผนที่กับตารางฐานข้อมูล การสร้างแผนภูมิ (Charts) ของระบบข้อมูลแผนที่เพื่อนำเสนอรูปแบบต่าง ๆ การสร้างแผนที่เพื่อนำออกไปใช้งาน การพัฒนาการเขียนโปรแกรม Avenue Scripts การเขียนโปรแกรม Avenue Scripts โดยใช้ Dialog Designer หลักการสร้างเบื้องต้นและการนำเสนอข้อมูลแบบ 3D เชิงพื้นที่ การใช้คำสั่งวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ เช่น กำหนดขอบเขต (Buffer Zone) การคัดลอกแผนที่ (Clip) การลบเส้นที่ซ้ำกัน (Dissolve) การรวมพื้นที่ (Eliminate) การหาพื้นที่ซ้อนทับ (Identity & Intersect) การรวมแผนที่ (Map join) การแปลงข้อมูล Arcview 3.2a - 3.3 เป็น svg และ Java Script Arrays สำหรับแสดงบนเว็บเพจ วิธีการทำเป็น Map server โดยทำงานร่วมกับระบบฐาน MySQL และ php script เหมาะสำหรับนักเรียน/นักศึกษา โปรแกรมเมอร์ ผู้ควบคุมระบบเครือข่าย และผู้ที่ใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.112.70