ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> วิศวกรรมปฐพีและฐานราก
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง ผศ.มานะ อภิพัฒนะมนตรี
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001033
เลข ISBN 9748325687
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 426
รายละเอียด  ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับวิศวกรรมการก่อสร้างเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพของดิน การคำนวณมวลดินประเภทต่างๆ การไหลของน้ำในดิน การบดอัดดินตลอดจนฐานรากและการ สำรวจพื้นที่เพื่อใช้ในการก่อสร้าง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.112.70