ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> เทคนิคการออกแบบระบบแสงสว่าง (ฉบับปรับปรุง)
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง ชาญศักดิ์ อภัยนิพัฒน์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001047
เลข ISBN 9748329933
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 439
รายละเอียด  เนื้อหาในเล่มจะเริ่มจากขั้นพื้นฐานไปจนถึงการนำไปสู่การออกแบบแสงสว่างทั้งภายในและภายนอกอาคาร เช่น สนามกีฬา ในบริเวณกว้าง ๆ เช่น ลานจอดรถ บริเวณลานเก็บสินค้า ประกอบด้วย ทฤษฎีเกี่ยวกับแสงสว่าง ดวงโคมไฟฟ้า ชนิดของหลอดไฟฟ้า การตรวจสอบความสว่างของระดับแสงสว่าง การติดตั้งดวงโคมฉาย การออกแบบระบบแสงสว่างไฟฟ้าตามถนน รวมถึงการคำนวณหาปริมาณแห่งการส่องสว่าง เป็นต้นเหมาะสำหรับนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปในเรื่องเกี่ยวกับแสงสว่างและการออกแบบระบบแสงสว่าง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.44.30