ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> เขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรม SolidWorks
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง ทวีศักดิ์ ศรีช่วย
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001160
เลข ISBN 9744430028
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 279
รายละเอียด เนื้อหาในหนังสือเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ชื่อ SolidWorks ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบด้านวิศวกรรม รวมถึงการสร้างชิ้นงานแม่พิมพ์และชิ้นงานโลหะแผ่น โดยสามารถแสดงชิ้นงานในรูปแบบ 3 มิติที่สามารถแสดงส่วนโค้ง ส่วนเว้า ที่ทำให้มองเห็นมุมมองต่าง ๆ ของชิ้นงานได้อย่างชัดเจน และยังสามารถเปลี่ยนจากชิ้นงาน 3 มิติมาเป็น Drawing ในรูปแบบ 2 มิติได้โดยอัตโนมัติ อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์ความแข็งแรงของ ชิ้นงานได้ก่อนที่จะทำการผลิตจริง สามารถสร้างตารางการออกแบบและสร้างตารางรายการวัสดุได้อีกด้วย โดยหนังสือได้แสดงวิธีการสร้างชิ้นงานแบบเป็นขั้นตอนตามลำดับ เข้าใจได้ง่าย และสามารถทำตามได้อย่างง่ายดาย เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับแม่พิมพ์หรือโลหะแผ่น และผู้ที่ทำการด้านการออกแบบทางด้านวิศวกรรม
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.112.70